Slovenská ľudová majolika, a. s.

Slovenská ľudová majolika, a. s. je dôležitou súčasťou obnovy výroby tradičnej modranskej majoliky v Modre, má ambíciu zachovať tradície výroby majoliky, rozvinúť ich a odovzdať budúcim generáciám. Vďaka Slovenskej ľudovej majolike a. s. sa podarilo zachrániť pôvodnú značku Slovenskej ľudovej majoliky, časť výrobných prostriedkov, časť foriem. Podarilo sa pred rozpredaním po kusoch do nenávratna zachrániť aj vzory, ktorými sa majstri pri maľbe inšpirovali. Niektoré z nich už boli súčasťou výstavy jedinečnej kolekcie keramiky jedného z najvýraznejších keramikárov 20. storočia Rudolfa Barčíka Lutum v modranskej Hornej bráne počas Modranského vinobrania 2016. Činnosť akciovej spoločnosti nadväzuje na aktivity a snahy o osvetu a zachovanie keramických tradícií, spolupracuje na podujatiach, akými sú Slávnosť hliny – Keramická Modra, Modranské vinobranie, vydávanie kníh s odbornou tematikou, publikovanie odborných článkov. Je súčasťou iniciatívy Centra kreatívnej keramiky v Modre.

Kontakty

Šúrska 32 B, 900 01 Modra;  info@majolikamodra.sk; +421905336101