Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo

Dolná 138, 900 01 Modra
IČO: 00 167 975 DIČ: 2020360155
IBAN:
SK97 0900 0000 0051 3558 7112 (Slovenská sporiteľňa)
SK17 0200 0000 0000 0241 9112 (VUB banka)

Sme platcami DPH.

majolika@majolika.sk; info@majolika.sk; +421911980105

Podniková predajňa:

Dolná 138, v  areáli výroby v Modre
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok od 8:00 do 16:00
Sobota od 10:00 do 16:00
+421911980105

AKO NÁS NÁJSŤ

Slovenská ľudová majolika, a. s.

Šúrska 32 B, 900 01 Modra
IČO: 50258737 DIČ: 2120354962
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4302 4082 (Tatra banka)

Sme platcami DPH.

info@majolikamodra.sk; +421905336101

Občianske združenie Slovenská ľudová majolika

Dolná 138, 900 01 Modra
IČO: 42413729
IBAN: SK11 7500 0000 0040 2119 3436 (ČSOB)

info@ozslm.sk; +421905336101