Majolika v Modre a okolí

Tradičné remeslo

Tradícia keramiky v regióne Modry siaha do 14. storočia, s vplyvom habánskej keramiky. Slovenská ľudová majolika je dodnes považovaná za synonymum slovenskej keramiky vôbec. Jej história sa začala písať rokom 1883, kedy bolo v Modre založené Keramicko-priemyselné učilište. Práve učilište, ktoré zamestnalo všetkých hrnčiarov džbánkarov v okolí Modry, možno považovať za predchodcu Slovenskej ľudovej majoliky. Ornamentika výrobkov z tohto obdobia bola ovplyvnená dekorom okolitých dielní. V roku 1911, po smrti prvého správcu Jozefa Mičku, začala dielňa pracovať ako účastinárska spoločnosť pod názvom „Dielňa na hlinený riad, ľudový priemysel, úč. spol“. Koncom 19. storočia a následne začiatkom 20. storočia ovplyvnil modranskú výrobu nový „trasakovaný“ riad a habánsko-slovenská fajansa. Krátko po prvej svetovej vojne, po dlhšej nútenej prestávke sa výroba v Modre opäť obnovila, dielňu rozširovali a priberali do nej nových pracovníkov. Vo výrobni pracovali predstavitelia významných keramických rodín ako Odlerovci, Michal Kalafus, alebo Heřman Landsfeld, ktorý pre dielňu vypracoval novú vzorkovnicu. Vzorkovnica do seba absorbovala ornamentiku všetkých bývalých západoslovenských džbánkarských dielní. V tomto období (v roku 1922) prijala dielňa opäť nový názov a to „Slovenská keramika“. Pod týmto menom získala popularitu v celej Európe i na svetových výstavách. V 30-tych rokoch 20. storočia dosiahla práca keramikárov medzinárodné ocenenia na výstavách v Paríži, Philadelphii, Barcelone.

Výrobné družstvo

Nová etapa v existencii a výrobe sa začala písať po roku 1952, kedy prešla dielňa pod zväz družstiev a prijala názov Slovenská ľudová majolika. V 60. rokoch bola majolika zlúčená s výrobným družstvom Kroj, od ktorého sa v roku 1968 osamostatnila. Ako ľudovo-umelecké výrobné družstvo existovala až do roka 2016. Modranská keramika prešla od začiatku svojho jestvovania viacerými vývojovými fázami a prenikla do širokej verejnosti ako žiadna iná keramická dielňa na Slovensku. Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, pôvodný nositeľ tradície od januára 2016 nevyrába, je v existenčných problémoch.

Súčasnosť

Majolika je významnou časťou slovenských tradícií, jednotlivé vzory si umelci odovzdávajú už stovky rokov. Nositeľom tejto časti našej histórie bola viac ako 130 rokov práve Slovenská ľudová majolika, firma, ktorá v Modre vyrábala majoliku s typickými vzormi. V jej priestoroch sa vyučili a pracovali najväčší majstri remesla, keramikári medzinárodného významu, ktorých práce opatrujeme ako súčasť pokladu našich dejín. Vo svojej tvorbe zachytávali život prostého ľudu aj významné udalosti. Svoje skúsenosti odovzdávali ďalším generáciám, ktoré pracovali inšpirované ich vzormi. Dnes však pre nevhodnú vlastnícku štruktúru a zlé manažérske rozhodnutia sa Slovenská ľudová majolika dostala do situácie, keď nevyrába, čelí exekúciám, stojí tesne pred ukončením svojej činnosti a starí majstri nemajú nasledovníkov. Zároveň v súčasnosti neexistuje vzdelávanie v tejto oblasti na Slovensku, noví mladí keramikári sa nemajú kde učiť.
Srdcom budúceho Centra kreatívnej keramiky bude nová Slovenská ľudová majolika, výrobňa a predaj keramiky s obnovenými rozšírenými funkciami, ako je laboratórium, možnosť výskumu, publikovania výsledkov výskumu. Koncepcia areálu je postavená na interaktívnej zážitkovej ceste, dáva priestor podnikaniu, poskytuje priestory pre drobných keramikárov živnostníkov, v druhom slede aj možnosť vzdelávania v odbore. Projekt podporuje drobné podnikanie a s obnovením pracovných miest v Slovenskej ľudovej majolike aj zamestnanosť, cestovný ruch v regióne a má predpoklady, že po rokoch bude centrum ekonomicky samostatné a bude podporovať ďalší rozvoj regiónu.