Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo

Viac ako sto rokov

Slovenská ľudová majolika je dodnes považovaná za synonymum slovenskej keramiky. Jej história sa začala písať rokom 1883, kedy bolo v Modre založené Keramicko-priemyselné učilište, ktoré možno považovať za predchodcu Slovenskej ľudovej majoliky. Ornamentika výrobkov vyrobených v tomto období v dielni bola ovplyvnená dekorom okolitých dielní. V roku 1911 začala dielňa pracovať ako účastinárska spoločnosť „Dielňa na hlinený riad, ľudový priemysel, úč. spol“. Vo výrobni pracovali predstavitelia významných keramických rodín i noví keramici ako Heřman Landsfeld a Ján Ludvig, ktorí pre dielňu vypracovali novú vzorkovnicu. Vzorkovnica do seba absorbovala ornamentiku viacerých západoslovenských džbánkarských dielní. V roku 1922 prijala dielňa nový názov „Slovenská keramika“. Pod týmto menom získala popularitu v celej Európe i na svetových výstavách. Nová etapa v existencii a výrobe sa začala písať po roku 1952, kedy prešla dielňa pod zväz družstiev a prijala názov Slovenská ľudová majolika. Ľudovoumelecké výrobné družstvo, pôvodný nositeľ tradície, nezvládlo zmenu spoločenského zriadenia a nástrahy trhového prostredia a od januára 2016 vyše dvoch rokov nevyrábalo.

Družstvo dnes

V súčasnosti družstvo postupne obnovuje výrobu. Po dvoch rokoch, po veľmi chladnej zime, ktorú časť vnútorného zariadenia nevydržala, sa koncom roka 2017 vrátil do Slovenskej ľudovej majoliky život. Predchádzali tomu dôležité zmeny vo vlastníctve a manažmente firmy, stabilizovanie finančných tokov, odvrátenie hrozby exekúcií a dražieb majetku, záchrana značky, výrobných prostriedkov, starých vzorov a budovy výroby z už vyhlásenej dražby. Predajňa prešla obnovou, zaviedla sa nová elektrická prípojka a mohli sa opäť rozpáliť pece. Zároveň sa postupne vracajú bývalí zamestnanci do svojej práce, k remeslu, v ktorom sú majstri a je ich celým životom. Dva roky sa chodili do podniku starať o hlinu, ktorá odpočívala v tme a čakala, kedy opäť dostane príležitosť na nový život v podobe keramickej krásy.

Kontakty

Dolná 138, 900 01 Modra; [email protected]; [email protected]; +421911980105

Podniková predajňa: Dolná 138, v areáli výroby v Modre
IČO: 00 167 975 DIČ: 2020360155
IBAN: SK97 0900 0000 0051 3558 7112 (Slovenská sporiteľňa); SK17 0200 0000 0000 0241 9112 (VUB banka)

Sme platcami DPH.