OZ Slovenská ľudová majolika

Občianske združenie Slovenská ľudová majolika je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej cieľom je organizácia kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, prednášok, workshopov a vzdelávania širokej verejnosti, výroba a predaj materiálov, predmetov a suvenírov súvisiacich s tradičnou keramickou tvorbou.

OZ Slovenská ľudová majolika vzniklo v roku 2014, združuje odborníkov z oblasti kultúry, histórie a ekonómie, ktorí dlhodobo pôsobia v treťom sektore a záleží im na zachovaní tradície výroby majoliky v regióne.

Podľa stanov OZ Slovenská ľudová majolika vo svojej činnosti plánuje zastupovať záujmy priaznivcov tradičného ľudového umenia – ručnej maľby majoliky na Slovensku, rozvíjať kultúru, informovať verejnosť a propagovať ľudové umenie, napomáhať zachovaniu kultúrno-historických tradícií, rozvíjať kultúrne aktivity, realizovať aktivity z prostriedkov podielu na dani z príjmu právnických a fyzických osôb a spolupracovať s organizáciami podobného zamerania.

OZ Slovenská ľudová majolika je dôležitou súčasťou záchrany výroby tradičnej majoliky na Slovensku a jedným z iniciátorov projektu Centra kreatívnej keramiky.

Darujte 2% zo svojich daní na Majoliku
Pomôžte zachrániť tradičnú výrobu majoliky pre ďalšie generácie. Stačí venovať podiel na už zaplatenej dani, vyplňte svoje údaje do priloženého formulára (Vyhlásenie 2018 DP FO editovateľné) a doručte ho do konca apríla na daňový úrad spolu s potvrdením o zaplatení dane (od zamestnávateľa). Každé získané euro použijeme na znovuobnovenie výroby v Modre a na prípravu Centra kreatívnej keramiky.

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Dajte nám prosím vedieť a pomôžeme vám s tlačivami. V tomto roku môžu firmy venovať 1 % alebo 2 % z dane, môžu ho rozdeliť aj viacerým prijímateľom. Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane, ak priložíte potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti.

Názov: Slovenská ľudová majolika
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42413729
DIČ:  2120442984

Sídlo: Modra, 900 01, Dolná 1774/138

Dátum vzniku: 29. 10. 2014

Kontakt: info@ozslm.sk

Pre priame dary na záchranu majoliky slúži účet Občianskeho združenia Slovenská ľudová majolika SK1175000000004021193436.