Uverejnené

Majolika ako nositeľ tradície od portálu bratislavský kraj

„Modranská majolika je vnímaná ako signifikantný symbol a značka, charakteristická nielen pre malokarpatskú oblasť, ale je kultúrnym kódom celého kraja. Je to tradícia, ale aj inovácia v jednom, kultúrne dedičstvo, a tiež neustále sa rozvíjajúca oblasť kreatívneho odvetvia,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.

Celý článok dostupný na bratislavskýkraj.sk (alebo kliknutím na obrázok)