Uverejnené

LACO TEREN V MAJOLIKE


„V osemdesiatych rokoch minulého storočia som túžil maľovať moje motívy na keramiku v Majolike Modra. Po rokoch sa to vďaka priateľom podarilo, tak som začal s tými osemdesiatymi, čas je elastický a ja maľujem, ako keby som sa vrátil a začal znovu. Som rád, že so mnou môžete zdieľať jeden z mojich splnených snov“, hovorí Laco Teren, známy akademický maliar a dnes aj spolupracovník maliarov v Slovenskej ľudovej majolike Modra.

Podrobnejšie v MZ 4/2022 na str. 20. (klik obrázok)

blank
Uverejnené

Majolikové sympózium v Modranských zvestiach

Prepojiť prvotnú myšlienku s možnosťou kreatívne ju zhmotniť na hline, aj o tom bolo týždňové sympózium umelcov v dielňach Slovenskej ľudovej majoliky. Tento raz bola témou „váza“. Podujatie ku konca leta pripravila SĽM v spolupráci so Strednou umeleckou školou Bratislava a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Budúci mladí keramikári takto dostávajú možnosť osobne spoznávať tvorbu umelcov - maliarov, keramikárov a sochárov. V poradí štvrté sympózium v Majolike poskytlo opäť výtvarníkom možnosť výnimočného vyjadrenia svojho talentu.

Prepojiť prvotnú myšlienku s možnosťou kreatívne ju zhmotniť na hline, aj o tom bolo týždňové sympózium umelcov v dielňach Slovenskej ľudovej majoliky. Tento raz bola témou „váza“. Podujatie ku konca leta pripravila SĽM v spolupráci so Strednou umeleckou školou Bratislava a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Budúci mladí keramikári takto dostávajú možnosť osobne spoznávať tvorbu umelcov – maliarov, keramikárov a sochárov. V poradí štvrté sympózium v Majolike poskytlo opäť výtvarníkom možnosť výnimočného vyjadrenia svojho talentu…

Viac v priloženom článku z Modranských zvestí 9/2021 (klik na obrázok).

blank
Uverejnené

V zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sú nové prvky

blank

Rozšíril sa aj Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, do ktorého pribudla nová aktivita. Súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je už aj drotárstvo Pokračovať v čítaní: V zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sú nové prvky