Aktuálne

English version

Deň otvorených ateliérov 2023 v našich dielňach


Termín: 23. september od 10:00 do 18:00
Exkurzie: každú celú hodinu, posledný vstup o 17:00, dobrovoľné vstupné
Tvorivé dielne: tradičná maľba do surovej glazúry, Vaše diela Vám po výpale doručíme, cena podľa výberu naglazovanej pripravenej keramiky z ponuky vo vitríne v dielni
Výstava: Juraj Hanulík: 50 rokov pri remesle – Výstava majstra ľudovej umeleckej tvorby
Viac informácií o Dni otvorených ateliérov (Modra, Budmerice, Šenkvice, Viničné, Pezinok, Limbach, Svätý Jur, Bratislava, Rovinka, Stupava, Malacky, Kuchyňa, Rohožník): https://www.moska.sk/poduj…/den-otvorenych-atelierov-2023/
Priestory Slovenskej ľudovej majoliky nájdete tu: https://www.majolika.sk/ako-nas-najst/

Pondelkové keramické dielne v Slovenskej ľudovej majolike

Rezervujte si miesto na majolika@majolika.sk alebo 421 911 980 105

Účasť je bezplatná. 

Termíny: pondelkové popoludnia 2., 9., 16., 23. októbra a 6., 13., 20., 27. novembra 2023 medzi 15:00 a 17:00 hod.

Miesto konania: vo výrobe Slovenskej ľudovej majoliky v Modre na Dolnej 138

Program

• úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film 

• odborný výklad o histórii a ornamentoch modranskej majoliky 

• ukážky výroby – práca na hrnčiarskom kruhu, glazovanie, maľovanie 

• vlastná tvorba pod odborným vedením majstrov keramikárov: točenie na kruhu, modelovanie, formy, glazovanie, maľovanie, príprava vyrobených diel do pece 

• odovzdanie publikácie “U škriatka Šticholca v keramickej dielni” 

• odovzdávanie certifikátu majstra keramikára začiatočníka 

Maximálny počet účastníkov jedného termínu je 15. 

Ponúkame Vám výnimočnú príležitosť nazrieť do zákulisia remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Modranská majolika je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V tomto roku Slovenská ľudová majolika oslavuje 140 rokov. V pondelkových keramických dielňach si počas dvoch hodín vyskúšate, ako sa vyrába modranská majolika. Prevedieme vás celým výrobným procesom a na záver získate certifikát majstra keramikára začiatočníka. Vaše diela si môžete po vypálení vyzdvihnúť. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Vďaka jej podpore sú pondelkové keramické dielne v majolike už tretí rok pre účastníkov bezplatné.

Deň otvorených dverí v majolike

  • V sobotu 9.9.2023 medzi 10 a 17 hod.
  • Exkurzie každú celú hodinu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
  • Tvorivé dielne – maľovanie keramiky, točenie na kruhu, modelovanie
  • Podniková predajňa

Prídu k Vám hostia počas vinobrania a chcete im ponúknuť program spojený so slovenskými tradíciami? Príďte k nám v sobotu na exkurziu a do tvorivých dielní!

Odporúčame najmä väčším skupinám rezervovať si miesto na majolika@majolika.sk alebo +421 911 980 105.

Tešíme sa na Vás.

Letné sympózium majoliky 2023

Začiatkom septembra bude 4. ročník Letného sympózia majoliky venovaný významnému 140. výročiu Slovenskej ľudovej majoliky. Doterajšie ročníky s témami Tvorivé stretnutie pri črepoch, Váza, Misa maľovaná aj písaná, doplní v tomto roku téma Duša majoliky. Keramický originál duše vytvoril na prvom sympóziu sochár Martin Dzurek výroby modelov a foriem pre výrobu sa ujala absolventka ŠUPky v Bratislave (aktuálne študentka úžitkového umenia na VŠVU v Bratislave) a účastníčka Letného sympózia majoliky 2021 Emily Gurová pod vedením keramikárky Oľgy Ondičovej. Práve prepojenie keramikárov s výtvarníkmi, študentami a verejnosťou dáva našej keramickej tradícii život a nádej, že remeslo bude žiť ďalej. To je v súčasnosti najdôležitejšou úlohou – nájsť pre majstrov keramikárov nasledovníkov. Vďaka podpore BSK a spoluprácou s odbornými strednými školami na stážach a sympóziách, v otvorených dielňach, máme nádej, že sa nám podarí mládež opäť priviesť k remeslu.

Letné sympózium majoliky sa koná vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Leto v majolike

Vyrob si a namaľuj si keramiku
Tvorivé dielne a prehliadky výroby
1. 7. – 31. 8. 2023
prehliadky výroby a maľovanie keramiky každý pracovný deň a v sobotu o 10:00
tvorivé dielne každý pracovný deň o 14:00
rezervácia termínu: 0911 980 105, majolika@majolika.sk
Pre skupiny nad 5 osôb ponúkame prehliadky výroby a tvorivé dielne na mieru aj mimo uvedený čas.
www.majolika.sk, fb Slovenská ľudová majolika MODRA, insta @majolikamodra.sk

Pondelok
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov
14:00 Namaľuj si majoliku: Váza a kvetináč: 30,-

Utorok
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov
14:00 Vyrob si majoliku: Mydelnička a pohár na kefky: 50,- (dvojdielne)

Streda
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov
14:00 Namaľuj si majoliku: Miska a šálka: 30,-

Štvrtok
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov
14:00 Vyrob si majoliku: Miska a pohárik: 50,- (dvojdielne)

Piatok
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov
14:00 Namaľuj si majoliku: maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov

Sobota
10:00 Exkurzia (4,-/6,-) v prípade záujmu maľovanie keramiky: od 15,-  podľa vybraných produktov 

CYRILOMETODSKÁ CESTA – STAROSLOVIENSKE PÍSMO V HLINE A MAJOLIKE

Aj dejepis môže deti baviť! Dopriali sme im zážitok, vďaka ktorému sa čosi nové naučili a vyskúšali. 

V Slovenskej ľudovej majolike v Modre sa podarilo v spolupráci so Slovenským domom Centrope a s podporu mesta Modry a Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovať zážitkový workshop na tému “hlaholika”. 

Hlaholiku vymysleli byzantskí učenci Konštantín a Metod a priniesli ju na Veľkú Moravu. Písmo používali na zapisovanie rôznych listín a dokumentov a v neposlednom rade aj písanie kníh, ktoré predstavovali najväčší zdroj múdrosti a vzdelania tých čias. 

Možnosť zoznámiť sa s hlaholikou dostali v júni študenti modranských základných a stredných škôl v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Pod odborným vedením si vymodelovali písmená v hlaholike tak, aby nimi vedeli napísať svoje mená. Pritom počúvali výklad z dejepisu z obdobia Veľkej Moravy a prostredníctvom virtuálnej reality si mohli pozrieť projekciu hradiska Neštich a starodávneho kostolíka v Kopčanoch. 

Táto a iné aktivity majú pomôcť priblížiť širokej verejnosti odkaz vierozvestcov a sú pozvánkou na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tiahne aj Bratislavským samosprávnym krajom.

Exkurzie a tvorivé dielne v majolike v sobotu 13. mája medzi 10 a 17 hod.

Otvorené dielne, prehliadky výroby každú celú hodinu a podniková predajňa, v areáli výroby Slovenskej ľudovej majoliky Dolná 138 v Modre.
Maľovanie do pripravenej naglazovanej keramiky. Ukážky remesla.
Keramiku Vám po výpale doručíme.
Väčším skupinám odporúčame rezervovať si miesto u Filipa na 0911 980 105, majolika@majolika.sk alebo tu.
Cena:
prehliadky výroby: 6 € dospelý; 4 € deti, študenti a seniori
tvorivé dielne: 20 € dospelý; 18 € deti, študenti a seniori

Výstavu diel nášho majstra maliara Juraja Hanulíka otvoria počas Slávnosti hliny – keramickej Modry v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej ulici v Modre

🎨

Juraj Hanulík je Majstrom ľudovej umeleckej výroby za rok 2022 podľa ÚĽUVu a Ministerstva kultúry SR. Je jedným z mála maliarov keramiky, ktorí maľujú nádherné veľké výstavné kusy. Tie mu v Slovenskej ľudovej majolike točí na kruhu majster Oliver Döme.

💙

Čestný titul majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby udeľuje ÚĽUV spoločne s Ministerstvom kultúry SR od roku 1959 každoročne jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel.

Juraj Hanulík žije v Pezinku a tvorí v podniku Slovenská ľudová majolika Modra. Zamestnal sa v nej už v roku 1976, keď na tamojšej odbornej škole vyštudoval odbor umelecký keramikár. Vo svojej práci sa zameriava na modelovanie a najmä maľovanie úžitkových predmetov, pričom ovláda aj technologické postupy, ako je točenie na mechanickom kruhu, vytáčanie do foriem, prelamovanie tanierov, zhotovenie prototypov sadrových foriem či liatie do sadrových foriem. Veľkou inšpiráciou je preňho rukopis starých habánskych majstrov – neustále skicovanie ich vzorov ho posúva ďalej aj v jeho vlastnej tvorbe.

Diela Juraja Hanulíka môžete obdivovať na výstave v Múzeu slovenskej keramickej plastiky, ktorá bude slávnostne otvorená 12. mája 2023 o 16:00 hod.

Zdroj: Modranské zvesti, ÚĽUV, sľm
Foto: Martina Mlčúchová

Slávnosť hliny – keramická Modra 2023 💙

12.- 13. máj 2023
hrnčiarsky jarmok na Súkeníckej ulici, tvorivé dielne, pálenie v peci na ulici
otvorené dielne, maľovaná ulica
Téma: 140. výročie Slovenskej ľudovej majoliky
V plagátikoch nájdete program podujatia a program odborného seminára.
Viac v podujatí na fb alebo na www.modranska-beseda.sk

VÝPREDAJ V MAJOLIKE: Kraslice a vianočné gule a ozdoby za polovicu!

Výpredaj v piatok a v sobotu 28. a 29. apríla od 10 do 16 hod.

Tešíme sa na stretnutie v predajni vo výrobe na Dolnej 138 v Modre https://www.majolika.sk/ako-nas-najst/

Kraslice, vianočné gule a vianočné ozdoby, neúplné kolekcie za polovicu, ležiaky aj poškodená keramika za super ceny. Materiál na tvorenie (napríklad mozaiky) zadarmo v rámci možností zásob.

50 % zľava na všetky internetové objednávky veľkonočného a vianočného sortimentu objednané od 28. do 30. apríla tu: https://www.majolika.sk/produ…/pre-najkrajsie-chvile-roka/

Foto: Lucia Mandincová

VEĽKÁ NOC V MAJOLIKE

počas Veľkonočných sviatkov máme otvorené v sobotu:

8. 4. 2023 10 – 14 hod exkurzie a tvorivé dielne

Exkurzie každú celú hodinu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod
Tvorivé dielne priebežne – maľovanie kraslíc a kvetináčov

Prídu k Vám hostia počas Veľkonočných sviatkov a chcete im ponúknuť program spojený so slovenskými tradíciami? Príďte k nám v sobotu na exkurziu a maľovanie kraslíc či kvetináčov v tvorivej dielni. Vaše diela Vám po výpale doručíme.
Odporúčame najmä väčším skupinám rezervovať si miesto na majolika@majolika.sk alebo +421 911 980 105.

Ceny:
Exkurzia: deti, seniori a študenti 4 eurá, dospelí 6 eur za osobu
Maľovanie: kraslica 15 eur, kvetináč (šírka 8cm, výška 12cm) 20 eur
Tešíme sa na Vás.
Modranská majolika a majoliková ornamentika sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

🎨 Tvorivé dielne v majolike 💙

📌Každú sobotu o 10:00 (tvorivé dielne)
📌Každý utorok o 16:00 (prehliadka výroby a tvorivé dielne)
Cena: 20 € dospelý; 18 € deti, študenti a seniori
Rezervujte si miesto u Filipa na 0911 980 105, majolika@majolika.sk alebo tu.
⏰Skupiny nad 5 osôb si môžu dohodnúť termín podľa vlastnej predstavy.
Keramiku Vám po výpale doručíme.
Tešíme sa na Vás!
Foto: Lucia Mandincová

Otváracie hodiny počas Vianočných sviatkov

Tešíme sa na Vás od 9. januára 2023 v areáli výroby Slovenskej ľudovej majoliky – v podnikovej predajni, na prehliadkach výroby a tvorivých dielňach.

Budúci rok bude pre nás výnimočný, pripravili sme si pre Vás veľa aktivít a noviniek.

Zlatý víkend v majolike

17. a 18.12. otvorené 9:00-16:00
V predajni aj darčekové balenie.
Exkurzie o 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00
Tvorivé dielne po celý deň aj po exkurzii.

PREDVIANOČNÝ VÝPREDAJ V MAJOLIKE

Výpredaj v piatok a v sobotu 25. a 26. november 2022 od 10 do 17 hod.
Tešíme sa na stretnutie v predajni vo výrobe na Dolnej 138 v Modre.
Hrnčina (jednofarebná keramika) a ležiaky za polovicu, poškodená keramika za super ceny.

Foto: Lucia Mandincová, modelku Veroniku u nás aj stretnete na tvorivých dielňach, exkurziách alebo v obchode.

Dvojdielne keramické dielne – tvorba vianočných ozdôb

Príďte sa k nám zašpiniť od hliny a vytvoriť si vlastnoručne originálne ozdoby na stromček!

1. hodina
Naučíme sa základy modelovania z hliny, vyrobíme si vlastné originálne ozdôbky, naučíme a pracovať s formičkami, ale aj vymodelovať vlastné ozdôbky na vianočný stromček. Pripravíme ich do pece na prvý výpal.

2. hodina
Vypálené a naglazované dielka sú pripravené na maľovanie. Budeme maľovať podľa vlastnej fantázie, dielka pripravíme na druhý výpal a po vypálení Vám ich doručíme.

Termíny
1. hodina / modelovanie – 15. november o 16,30 hod.
2 hodina / maľovanie – 6. december o 16.30 hod.
1. hodina / modelovanie – 24. november o 16,30 hod.
2 hodina / maľovanie – 8. december o 16.30 hod.

Cena: 35 eur / osoba
Rezervujte si miesto na majolika@majolika.sk alebo na našom fb či instagrame.

Krása z Majoliky

Projekt v spolupráci s OOCR Malé Karpaty
Balíček exkurzia + maľba keramiky (exkurzia a maľba keramiky) 20,- / os, 16:00 – 17:30
Balíček raňajková sada (maľba dezertného tanierika, šálky a misky) 40,-/osc, 17:00 – 18:30
Najbližšie termíny: 11.11.2022 a 25.11.2022
Lístky tu: https://malekarpaty.travel/shop/krasa-z-majoliky/slovenska-ludova-majolika-modra/
Ďakujeme za podporu Bratislava Region Tourism a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Spoznajte Slovensko so Slovakia Travel. Viac info na www.slovakia.travel.
Video a foto: Marek Dvorak Photographer

Keramické dielne s ochutnávkou vína

Príďte do Modry vytvoriť si vlastnú keramiku a ochutnať skvelé víno, každú stredu od 9. novembra do 14. decembra (vrátane) medzi 17 a 18:30 hod.

V cene 30,- /osobu:
ochutnávka 5 vzoriek vína,
maľovanie 1 ks džbánik 0,1L (výška cca 7,5 cm) a 1 ks pohárik na víno 0,1L (výška: cca 6,5 – 7 cm)

Keramiku Vám po výpale doručíme.
Priamo na tvorivých dielňach si môžete dokúpiť ďalšiu keramiku na tvorenie aj vzorky vína na ochutnávku, prípadne celé fľaše z ponuky vinárstva Juran z Modry.
Rezervujte si miesto pre seba alebo celú partiu na majolika@majolika.sk alebo tu.

Detské vianočné dielničky

V novembri a decembri: Každý pondelok podvečer od 7. 11. do 19. 12. medzi 17 a 18:30 hod.
Každú sobotu predpoludním od 5. 11. do 17. 12. medzi 10 a 11:30 hod.
Cena: 15 eur / osoba
V cene je maľovanie 3 vianočných ozdôbok alebo jedného svietnika. Naučíme Vás aj vyrábať vianočné ozdôbky zo surovej hliny zatláčaním do formičiek.
Keramiku Vám po výpale doručíme.
Priamo na tvorivých dielňach si môžete dokúpiť ďalšiu keramiku na tvorenie.
📧Rezervujte si miesto na majolika@majolika.sk alebo tu.
Zoberte deti k nám a vytvorte s nimi najkrajšie ozdoby týchto Vianoc.

🎃Deň otvorených dverí v majolike na Halloween

31. 10. v pondelok medzi 10 a 16 hod.
📌Exkurzie každú celú hodinu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00
📌Tvorivé dielne – maľovanie vianočných ozdôbok
📌Otvorená podniková predajňa
Keramiku Vám po výpale doručíme.
📧Odporúčame najmä väčším skupinám rezervovať si miesto na majolika@majolika.sk alebo +421 911 980 105.

Ceny:
👀exkurzia: deti, seniori a študenti 4 eurá, dospelí 6 eur za osobu
🎨maľovanie: 3 ozdôbky 15 eur

Tešíme sa na Vás.

Otvorené dielne vďaka Nadácii ZSE

Termíny:
Pondelkové popoludnia 3., 10., 17. a 24. 10. 2022 medzi 15:00 a 17:00 hod

Miesto konania:
vo výrobe Slovenskej ľudovej majoliky v Modre na Dolnej 138

Program
• úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film
• odborný výklad o histórii a ornamentoch modranskej majoliky
• ukážky výroby – práca na hrnčiarskom kruhu, glazovanie, maľovanie
• vlastná tvorba pod odborným vedením majstrov keramikárov: točenie na kruhu, glazovanie, maľovanie, príprava vyrobených diel do pece
• odovzdanie publikácie “U škriatka Šticholca v keramickej dielni”
• odovzdávanie certifikátu majstra keramikára začiatočníka

Maximálny počet účastníkov jedného termínu je 15.
Prosíme, vyberte si termín a prihláste sa na 0911 980 105 alebo správou cez Facebook alebo Instagram.
Účasť je vďaka Nadácii ZSE bezplatná.


Slávnosť hliny 9. – 11. september

Tvorivé dielne, keramický jarmok, výstavy, bohatý program.

Deň otvorených dverí v sobotu u nás. Tešíme sa na všetky stretnutia.


Letné sympózium majoliky 2022

5.  – 9. septembra v priamo v priestoroch výroby majoliky maľujú misy (tohtoročná téma sympózia) významní slovenskí výtvarníci, sochári, keramikári, ale aj študenti ŠUPky. 

Letné sympózium majoliky sa koná vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme.


Letný výpredaj v Majolike (piatok a sobota)

19. a 20. augusta 2022 od 10 do 17 hod.

V budúcom týždni sme pre vás v piatok a v sobotu pripravili letný výpredaj v Slovenskej ľudovej majolike.  Za zlomkové ceny si môžete vybrať z ležiakov alebo poškodenej keramiky. V ponuke budú aj nové vzory, ktoré sme toto leto uviedli na trh.

Tešíme sa na stretnutie v predajni vo výrobe na Dolnej 138 v Modre.

Kontakt: +421 911 980 105


Leto v majolike

Počas celého leta sme pre vás pripravili nezabudnuteľný program.
Každý pracovný deň od 1. 7. do 31. 8. 2022 budú prehliadky výroby majoliky o 10:00 a tvorivé dielne o 15:30.

Témy tvorivých dielní:
– pondelok: raňajková sada (dezertný tanier, šálka a miska): 35,-
– utorok: majolika na tričku (bavlnené tričko): 25,-
– streda: náušnice a prsteň (keramika, chirurgická oceľ): 25,-
– štvrtok: odtlačky rúk a nôh (kachlička a šálka, vhodné pre bábätká): 25,-
– piatok: váza a kvetináč: 30,-

Rezervácie a informácie: www.majolika.skNoc múzeí a galérií v majolike

Sobota 14. mája 15:00 – 24:00 hod.

– Výstava vzorkovníkov Heřmana Landsfelda, nestora modranskej keramiky zo začiatku minulého storočia
– Výstava Hore Modrou maľovaná dlážka – staré príslovia a porekadlá z chotára na keramike
– Exkurzie vo výrobe s ukážkami točenia na kruhu o 15:00, 18:00 a 21:00
– Tvorivé dielne – maľovanie keramiky, ktorú Vám po výpale doručíme a môžete ju doma používať

Odporúčame rezervovať si miesto na +421 911 980 105, najlepšie sms.

Ceny
exkurzia: deti, seniori a študenti 4 eurá, dospelí 6 eur za osobu
tvorivé dielne: deti, seniori a študenti 12 eur, dospelí 15 eur za osobu

Výpredaj v majolike
V týchto dňoch prebieha výpredaj keramiky. Pokračuje aj v sobotu počas Noci múzeí a galérií. Špecialitou tohto výpredaja sú košíčky, ozdobné polvázičky na stenu, poháriky so zúženým vrchom a fľaše.


Výpredaj v Majolike – piatok a sobota

6. a 7. mája 2022 od 10.00 do 16.00 hod.
Špecialitou tohto výpredaja sú košíčky, ozdobné polvázičky na stenu, poháriky so zúženým vrchom a fľaše.

Tešíme sa na stretnutie v predajni vo výrobe na Dolnej 138 v Modre, navigácia tu:  https://www.majolika.sk/ako-nas-najst/


Stánok s  našou keramikou nájdete aj na týchto podujatiach:

Vínové trhy v Modre

7. máj, 4. jún, 6. august a 1. október 2022, 9.00 – 18.00 hod.
Združenie Víno z Modry na tento rok pripravuje sériu Vínových trhov na námestí v Modre. Bude to trh plný lokálneho vína, tradičnej keramiky, rôznych hand-made produktov a remeselných potravín. Nebude chýbať  chutný streetfood.

Viac informácií nájdete tu: Vínový trh v Modre | Facebook


Modranská železnica – MODRA hlavná stanica

Slávnostné otvorenie
sobota, 30. apríl 2022, 17.00 – 22.00 hod.

O vláčiku do Modry sa spieva v známej pesničke, modranská neexistujúca železnica sa stala objektom mnohých vtipov. Radi sa smejeme, preto aj náš stánok nájdete na tomto recesistickom podujatí neďaleko Majoliky, Dolná ulica smer Zberný dvor a Vinárstvo Rychel.

Viac informácií o  podujatí: Modranská železnica – MODRA hlavná stanica – slávnostné otvorenie | Facebook


Jarné tvorivé dielne v Majolike

Počas jarných prázdnin Bratislavského kraja každý pracovný deň o 10:00 a o 15:30
Témy tvorivých dielní
10:00 kraslice (a zajačik) – 3 kraslice alebo kraslica a  zajačik: 25,- / os.
15:30 kvetináč – 2 menšie kvetináče: 25,- / os.


Výpredaj v Majolike

Pozývame Vás na februárový výpredaj v Slovenskej ľudovej majolike.
Termín: v piatok 18. a v sobotu 19. februára 2022 od 10.00 do 18.00 hod.

Hrnčiarski škriatkovia sa v peci pohrali s glazúrou na džbánoch, ďalšie maľované aj prežahové črepy sme pre Vás zbierali celú zimu. Keramika s drobnými chybami bude za minimálne ceny a hrnčina za polovicu. Počas výpredaja Vás radi prevedieme výrobou, uvidíte točenie na kruhu, glazovanie, veľké keramické pece a môžete si vyskúšať maľovanie keramiky. Vaše diela Vám po vypálení doručíme.

Exkurzie a workshopy sú v režime OP.

Tešíme sa na stretnutie na Dolnej 138 v Modre.


Valentínske tvorivé dielne

Streda 2. 2. 2022 a streda 9. 2. 2022 o 15:30 vo výrobe Slovenskej ľudovej majoliky na Dolnej 138 v Modre. Rezervujte si miesto u Filipa. Režim OP.

Ak chcete maľovať konkrétny produkt, dohodnite sa vopred, aby sme Vám ho pripravili (napr. misku, pohárik, náušnice), alebo si môžete vybrať priamo u nás z naglazovanej keramiky.

Cena pre jedného: 25 eur (pre 1 produkt)
Valentínska cena pre pár: 45 eur (1 produkt pre každého)

Už sa na Vás veľmi tešíme!
Predajňa je otvorená 

Piatok 10. 12. od 8 do 16 hod.
Sobota 11. 12. od 10 do 16 hod. (pozor, v nedeľu 12. 12. je voľno)
Pondelok – piatok (13. – 17. 12.) od 8 do 16 hod.
Zlatá sobota a nedeľa: (18. a 19. 12.) od 10 do 16 hod.

Keramika, tričká s majolikovými ornamentami, Skratky, hodiny, náušnice, šálky a taniere, nádherné misy….darčekové balenie a prístup ku skladovým zásobám.
Nájdete nás v areáli výroby na Dolnej 138.
Režim: OP

Tešíme sa na Vás a ďakujeme za podporu!


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Príprava nových radov vzorov, návrh vzorkovníka a testovanie prototypov
Zverejnené dňa 7. 12. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 23. 12. 2021 do 14:00 hod

Podrobnosti výzvy nájdete tu:  https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


Dodanie do Vianoc

Milí priatelia a priaznivci tradičného hrnčiarskeho remesla, naše produkty sú s láskou ručne vyrábané, dvakrát vypaľované na takmer tisíc stupňov, ručne maľované a opatrne balené. Výroba keramiky bežne trvá okolo dvoch-troch týždňov (niekedy viac, keď úradujú hrnčiarski škriatkovia). Zároveň doručenie závisí aj od šikovnosti doručovateľských firiem.

Od pondelka 6. decembra vás budeme pri každej objednávke kontaktovať, či máme vami požadovaný tovar v sklade, alebo či treba keramiku namaľovať a vypáliť, a či stihneme výrobu a dodanie do Vianoc. Prípadne vám ponúkneme alternatívne produkty, ktoré sú v sklade.

Termíny dodania sa počítajú od pripísania platby na náš účet. Pri platbe kartou je to do pár minút, prevodom na nasledujúci deň. Dobierky posielame bez čakania.
Dopravcovia (kuriéri, pošta, zásielkovňa) väčšinou garantujú dodanie do Vianoc na svojich stránkach. Môžu byť však v tomto období veľmi preťažení.

Dodanie do zahraničia budeme riešiť spoločne, aby sme všetko stihli podľa vašich predstáv.
Darčekové poukážky dodáme (po úhrade) aj 23. 12., pokiaľ si ich viete vytlačiť doma, my vám k nim dodáme unikátny kód.

Ďakujeme za všetky vaše objednávky, každá z nich dáva prácu keramikárom a pomáha zachovať tradičné remeslo živé.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Zverejnené dňa 22. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky  7. 12. 2021 do 14:00 hod.

Podrobnosti výzvy nájdete tu: https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky
s  nízkou hodnotou.

Nákup pecí na keramiku
Zverejnené dňa 22. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky  7. 12. 2021 do 14:00 hod.

Podrobnosti výzvy nájdete tu:  https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Marketingová stratégia, návrh media plánu a PR aktivít
Zverejnené dňa 5. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 19. 11. 2021 do 14:00 hod

Podrobnosti výzvy nájdete tu:  https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Vybudovanie eshopu vrátane podpory online predaja, správa webu a sociálnych sietí
Zverejnené dňa 5. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 19. 11. 2021 do 14:00 hod

Podrobnosti výzvy nájdete tu:  https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Zverejnené dňa 26. 10. 2021.  Lehota na predloženie ponuky  10.11. 2021 do 14:00 hod

Podrobnosti výzvy nájdete tu: https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Nákup pecí na keramiku
Zverejnené dňa 26. 10. 2021.  Lehota na predloženie ponuky  10.11. 2021 do 14:00 hod.

Podrobnosti výzvy nájdete tu:  https://www.majolika.sk/slovenska-ludova-majolika/


Jesenný výpredaj v majolike

Výpredaj, exkurzie a workshopy v majolike budúcu sobotu a nedeľu  23. a 24. októbra 2021 od 10 do 18 hod.

Špecialitou jesenného výpredaja sú  črpáky za polovičné  ceny.  Počas výpredaja Vás radi prevedieme výrobou, uvidíte točenie na kruhu, glazovanie, veľké keramické pece a môžete si vyskúšať maľovanie keramiky. Vaše diela Vám po vypálení doručíme. 

Exkurzie a workshopy sú v režime OTP.
Ceny a program nájdete tu: Exkurzie a workshopy
Počas výpredaja platia ceny pre pracovné dni.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Sada na 3D tlač keramických produktov
Zverejnené dňa 29. 09. 2021. Lehota na predloženie ponuky 11. 10. 2021 do 14:00 hod
Podrobnosti výzvy nájdete tu: Výzva na predkladanie ponúk


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK PRE SLOVENSKÚ ĽUDOVÚ MAJOLIKU, A. S.

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Zverejnené dňa 21. 09. 2021. Lehota na predloženie ponuky 01.10.2021 do 14:00 hod
Podrobnosti výzvy nájdete tu: Výzva na predkladanie ponúk


Pondelkové otvorené dielne v októbri

Pondelkové popoludnia  4., 11., 18., 25. 10. 2021 medzi 15:00 a 17:00 hod
Maximálny POČET účastníkov jedného termínu je 15. Prosíme, vyberte si termín a PRIHLÁSTE SA. Účasť je BEZPLATNÁ.

PROGRAM:
úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film, odborný výklad o histórii a ornamentoch modranskej majoliky, ukážky výroby – práca na hrnčiarskom kruhu, glazovanie, maľovanie – vlastná tvorba pod odborným vedením majstrov keramikárov: točenie na kruhu, glazovanie, maľovanie, príprava vyrobených diel do pece, odovzdanie publikácie „U škriatka Šticholca v keramickej dielni“, odovzdávanie certifikátu majstra keramikára začiatočníka

Miesto: vo výrobe Slovenskej ľudovej majoliky v Modre na Dolnej 138
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE


Slávnosť hliny

LETO V MAJOLIKE

Počas celého leta sme pre vás pripravili nezabudnuteľný program. Každý pracovný deň od 1. 7. do 31. 8. 2021 budú prehliadky výroby majoliky o 10:00 a tvorivé dielne o 15:30.

Rezervujte si termín.

Témy tvorivých dielní
pondelok: raňajková sada (dezertný tanier, šálka a miska): 35,-
utorok: majolika na tričku (bavlnené tričko): 25,-
streda: náušnice a prsteň (keramika, chirurgická oceľ): 25,-
štvrtok: odtlačky rúk a nôh (kachlička a šálka, vhodné pre bábätká): 25,-
piatok: váza a kvetináč: 30,-

Výpredaj v majolike

V sobotu 15. mája 2021 popoludní 12:00 – 17:00 hod.

V pondelok 17. mája až do piatka 21. mája 2021, 8:00 – 16:30.

Špecialitou tohto výpredaja sú čutory a hrnčina za polovičné ceny. Tešíme sa na stretnutie v predajni vo výrobe na Dolnej 138.
Prosíme o vašu podporu – venujte nám 2% z daní

Darovanie 2 % alebo 3 % je jednoduché. Stačí venovať podiel na už zaplatenej dani, vyplňte svoje údaje do priloženého formulára (predvyplnené editovateľné vyhlásenie nájdete pod kontaktnými údajmi kliknutím na vzor tlačiva) a doručte ho do konca apríla na daňový úrad spolu s potvrdením o zaplatení dane (od zamestnávateľa). Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane, ak priložíte potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti.
Každé euro, ale aj morálnu podporu, radu, alebo zdieľanie informácie si veľmi vážime. V týchto náročných časoch to veľmi potrebujeme. Ďakujeme zo srdca.

OZ Slovenská ľudová majolika
Názov: Slovenská ľudová majolika
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42413729
Sídlo: Modra, 900 01, Dolná 1774/138
(vzor tlačiva)

Výdaj objednávok z e-shopu

19. 12. 2020 – 24. 1. 2021 si objednanú keramiku môžete vyzdvihnúť vo výdajni v areáli výroby na Dolnej 138 v Modre.

Nové vzorkovníky starých majstrov

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja sme zdigitalizovali, vytlačili a vystavili nádherné vzorkovníky starých majstrov a kresby pracovných nástrojov zo začiatku minulého storočia. V rámci výstavy Hore Modrou maľovaná dlážka je vystavená aj busta nestora majoliky Heřmana Landsfelda.

Heřman Landsfeld (1899 – 1984)

Maliar keramiky, popularizátor keramického remesla na Slovensku a v Čechách, zberateľ a amatérsky archeológ. Heřman Landsfeld pracoval od roku 1917 až do roku 1938 v Slovenskej keramike Modra ako vedúci maliarskej dielne. Vďaka umelcovej aktívnej spolupráce s vedením podniku absorbovala modranská keramika tradičnú ornamentaliku okolitých džbankárskych stredísk a zachovala si ľudovú čistotu. Na Landsfeldov podnet zostavila dielňa v rokoch 1919 až 1924 vzorkovnicu, v ktorej maliar rozkresli viac ako stovku predlôh maľovaného džbankárskeho riadu, podľa ktorého dielňa následne vyrábala tovar určený k predaju. Heřman Landsfeld je fenoménom v spoločenskom i kultúrnom živote mesta Modry, vďaka svojej majstrovskej práci a práci popularizátora československej keramickej výroby patrí medzi najznámejšie osobnosti keramického sveta na Slovensku. Po svojom bohatom živote odpočíva na cintoríne v Modre.

Text o Heřmanovi Landsfeldovi: Agáta Petrakovičová Šikulová

Foto: Katka Hubinská

Tento projekt sme realizovali v spolupráci s OZ Modranskou Besedou a finančne ho podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Letné sympózium majoliky

21. – 25. septembra 2020 v majolike tvoria umelci – výtvarníci, nadšenci krásy keramiky, majstri ale aj študenti ŠUP a amatéri. Po vypálení diel bude výstava. Verejnosť sa môže prísť pokochať ich tvorbou – v stredu a vo štvrtok 23. a 24. 9. medzi 13 a 15 hod v priestoroch výroby na Dolnej 138. Nezabudnite si rúška. Dodržiavame všetky hygienické opatrenia.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

Otvárame predajňu na Dolnej 138 

Podniková predajňa na Dolnej 138 je momentálne kvôli aktuálnym opatreniam zatvorená, avšak funguje ako výdajne miesto objednaného tovaru. Vstupnú bráničku nájdete za majolikovou zastávkou smer Šenkvice.

Vážení zákazníci, prosíme Vás, dodržujte pravidlá nakupovania:

• zazvoňte alebo volajte na 0911980105, prídeme sa Vám venovať,
• pred vstupom použite dezinfekciu na ruky,
• vstupujte po jednom,
• používajte ochranné rúško.
Ďakujeme.

Ak máte záujem o naše produkty mimo otváracích hodín, navštívte náš eshop.
Predajňa na námestí ostáva zatvorená.

Rekonštrukcia workshopovej miestnosti vďaka BSK

Prehliadka s ukážkami remesla, veľkolepé vozokomorové pece zo 70. rokov, film vo viacerých jazykoch, ale aj možnosť vlastnej tvorby vo workshopoch sa stali zaujímavým produktom cestovného ruchu. Súčasný turizmus však vyžaduje interaktivitu, názornosť a zapojenie nových technológií. Preto, aj s podporou BSK, sme pripravili návštevníkom prehliadku tradičného remesla s modelovou historickou hrnčiarskou dielňou, zreštaurovaný historický kopací kruh, aby bolo možné porovnať výrobu bez elektriky s tou novodobou a aj aplikáciu na tvorbu
nových vlastných vzorov. S podporou BSK sme rozšírili tradičnú ponuku produktov s rešpektom k potrebám
a záujmom návštevníkov a sme aktívni na poli osvety. Vznikli tak úplne nové produkty cestovného
ruchu s parametrami pre najnáročnejších návštevníkov, ale vhodné aj ako súčasť osvety a uchovávania
našich tradičných kultúrnych hodnôt. Veríme, že na ceste Malokarpatským regiónom bude Slovenská
ľudová majolika opäť tradične dôležitou zastávkou (s krásnou maľovanou zastávkou).

Ďakujeme za podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju – najlepšiemu miestu pre život.

Úspešné ukončenie pondelkových dielní 

Počas októbra a novembra každý pondelok (8x) sme ponúkli priestor na kreatívnu tvorbu pre deti (ale aj ich rodičov, 20 ks v každom termíne) v najväčších a najstarších remeselných dielňach na Slovensku. Počas popoludnia absolvovali odborný výklad o histórii a ornamentike s ukážkami výroby, po exkurzii si vyskúšali točenie na kruhu a maľovanie keramiky, vyrobili si vlastné produkty, ktoré sme im po výpale doručili a mohli slúžiť ako vianočný darček. Nie každé dieťa má možnosť navštevovať vysnívaný krúžok. Preto sme chceli tento pre účastníkov bezplatný program (v spolupráci so školami a obcami) orientovať najmä na mládež so záujmom o remeslo. Každý absolvent získal zadarmo publikáciu „U škriatka Šticholca v keramickej dielni“ a certifikát majstra keramikára začiatočníka. O účastníkov sa starali dobrovoľníci, pri točení na kruhu a maľovaní ich viedli profesionálni majstri keramikári.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne Poštovej Banke, vďaka ktorej sme mohli ďalším ľudom ukázať krásu výroby majoliky.

Pondelkové keramické dielne

Prinášame Vám pondelkové keramické dielne, začínajú od októbra.
Prihláste sa, tešíme sa na stretnutie.

V pondelkových keramických dielňach sa počas dvoch hodín naučíte, ako sa vyrába modranská majolika a sami si výrobu vyskúšate. Prevedieme vás celým výrobným procesom, uvidíte aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Na záver získate certifikát majstra keramikára začiatočníka. Vaše diela si môžete po vypálení vyzdvihnúť.
Maximálny počet účastníkov jedného termínu je 20. Prosíme, vyberte si termín a prihláste sa prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Účasť je bezplatná.
Termíny:
Pondelkové popoludnia v októbri: 7., 14., 21. a 28. októbra 2019 medzi 13:00 a 15:00 hod
Pondelkové popoludnia v novembri: 4., 11., 18. a 25. novembra 2019 medzi 13:00 a 15:00 hod
Miesto konania: vo výrobe Slovenskej ľudovej majoliky v Modre na Dolnej 138

Pondelkové keramické dielne podporila Nadácia Poštovej banky prostredníctvom grantového programu Nápad pre folklór 2019. Vďaka jej podpore sú pondelkové keramické dielne v majolike pre účastníkov bezplatné.

Program:
• úvod pri základnom kameni z roku 1973
• dokumentárny film
• odborný výklad o histórii a ornamentoch modranskej majoliky
• ukážky výroby – práca na hrnčiarskom kruhu, glazovanie, maľovanie
• vlastná tvorba pod odborným vedením majstrov keramikárov: točenie na kruhu, glazovanie, maľovanie, príprava vyrobených diel do pece
• odovzdávanie certifikátu majstra keramikára začiatočníka
 

Jeseň 2018

Majoliku nájdete v našom stánku na Modranskom aj Pezinskom vinobraní.

30. august – 1. september 2018

Slovenská ľudová majolika je tradičným partnerom už 10. ročníka Slávnosti hliny – Keramickej Modry. Majoliku nájdete na jarmoku aj v predajniach, našich majstrov v tvorivých dielňach. V sobotu 1. septembra, počas Slávnosti hliny – Keramickej Modry, medzi 10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu ponúkame pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia.

Jar / Leto 2018

Postupne dávame prácu remeselníkom, ktorí v majolike pracovali dlhé roky, distribuujeme prvé objednávky, pripravujeme sa na jarmoky: na Slávnosť hliny – Keramickú Modru, vinobranie v Modre a Pezinku. Od 1. júna prinášame ponuku exkurzií a workshopov, kde môžete uvidieť impozantné pece, vyskúšate hrnčiarsky kruh, namaľujete si keramiku a my Vám ju vypálenú pošleme.

31. január 2018

Darujte 2% zo svojich daní na Majoliku
Uchádzame sa o podiel na dani zamestnancov aj podnikateľov, tzv. percentá z dane. Vopred ďakujeme za morálnu, finančnú aj akúkoľvek inú podporu, napríklad tip na granty alebo otvorenie priestoru pre oslovenie firiem. Formulár a viac informácií na stránke OZ Slovenská ľudová majolika.

29. január 2018

Fond na podporu umenia zverejnil rozhodnutia riaditeľa FPU pre podprogram 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry, v ktorom uspel aj projekt Škola majoliky hravo aj vážne OZ Slovenskej ľudovej majoliky.

7. december 2017

Do budovy výrobného družstva sme opäť zaviedli elektrinu. Po takmer dvoch rokoch sa zasvietili svetlá a postupne začali hriať aj pece. O 5 dní boli na svete prvé vypálené kusy majoliky po nechcenej odstávke.

4. december 2017

OZ Slovenská ľudová majolika je zaregistrovaná ako prijímateľ podielu na dani z príjmu za rok 2017.

6. november 2017

Modranská majolika je na návrh OZ Slovenskej ľudovej majoliky a BSK zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
6. 11. sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku. Z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča prevzala certifikát o zápise Miriam Fuňová s Agátou Petrakovičovou Šikulovou a Zuzana Šajgalíkova z BSK.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Vďaka daru kvetinárstva Moonflower majolika rozkvitla a mohli sme vyzdobiť priestory SĽUKu aj stôl pre pána ministra. Náš stánok skrášlili obrusy z Rukodielne u Zuzky. Bratislavský samosprávny kraj je spolunavrhovateľom, úspešní sme boli aj vďaka podpore mesta Modry, Slovenského národného múzea – Múzea slovenskej keramickej plastiky, Modranskej Besedy a fanúšikov majoliky, ktorí nám poskytli podporné stanoviská k zápisu. Špeciálne ďakujeme režisérovi Marekovi Šulíkovi, ktorý urobil prekrásny dokument o modranskej majolike.

19. september 2017

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s OZ Slovenskou ľudovou majolikou a Nadáciou AINova usporiadal v priestoroch hotela Pod Lipou konferenciu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva s názvom Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie. Podujatie bolo organizované v spolupráci s projektom Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Viac ako sto účastníkov si vypočulo 12 odborných prednášok, z ktorých jedna bola venovaná aj novému smerovaniu Slovenskej ľudovej majoliky. Z konferencie vyšiel koncom roka zborník prednášok.

14. september 2017

Prezident SR Andrej Kiska navštívil Modru a my sme mali príležitosť a česť prezentovať mu aktivity na záchranu tradície výroby majoliky v Modre. Stretnutie sa uskutočnilo v Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

6. september 2017

Bratislavský samosprávny kraj podporil žiadosť o dotáciu podanú OZ Slovenskou ľudovou majolikou, projekt Dotyk keramickej krásy, ktorý je orientovaný na prezentáciu tradičného remesla verejnosti a osvetu.

11. apríl 2017

Podali sme žiadosť o financovanie prostredníctvom grantovej výzvy na podporu podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (IROP-PO3-SC31-2016-5), ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3.

31. marec 2017

OZ Slovenská ľudová majolika v spolupráci s BSK a s podporou mesta Modry odovzdali 31. marca 2017 podklady potrebné na zápis majolikovej ornamentiky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Súčasťou žiadosti bol aj filmový dokument o Modranskej majolike, ktorý vznikol v réžii Mareka Šulíka.

31. marec 2017

Odborná hodnotiaca komisia menovaná predsedom BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 zhodnotila žiadosť o dotáciu podanú subjektom Slovenská ľudová majolika a odporučila podporiť projekt s názvom „Záchrana tradície majoliky“, čo potvrdilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

9. február 2017

Informácie k 2% z dane pre OZ

Uchádzame sa o podiel na dani zamestnancov aj podnikateľov, tzv. percentá z dane. Vopred ďakujeme za morálnu, finančnú aj akúkoľvek inú podporu, napríklad tip na granty alebo otvorenie priestoru pre oslovenie firiem. Formulár a viac informácií na stránke OZ Slovenská ľudová majolika.

9. február 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom februárovom stretnutí schválilo Memorandum o spolupráci mesta Modry a Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. pri záchrane tradície výroby modranskej keramiky typickej pre región a na projekte vytvorenia Centra kreatívnej keramiky.

15. novembra 2016

Podarilo sa nám získať časť výrobných prostriedkov a vzorov z bývalého výrobného družstva, pôvodná značka Slovenská ľudová majolika je tiež zachránená pre ďalšie používanie pre výrobu tradičnej modranskej majoliky.

12. novembra 2016

Uchádzame sa o možnosť získať podporu prostredníctvom grantovej výzvy na podporu podporu podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (IROP-PO3-SC31-2016-5)
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3, vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Definíciu kreatívneho priemyslu nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
V súčasnosti pracujeme na dokumentoch potrebných pre podanie žiadosti.

október 2016

V spolupráci s BSK pripravujeme návrh zápisu majolikovej ornamentiky do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Sme presvedčení o tom, že majoliková ornamentika má v ňom svoje oprávnené miesto tak, ako je významnou súčasťou našich tradícií a histórie. Aj prostredníctvom UNESCO ju chceme chrániť a zachovať pre ďalšie generácie.

jún 2016

V spolupráci s mestom Modrou, najmä vďaka architektke Lucii Marušicovej, za podpory Agáty Petrakovičovej Šikulovej vznikla štúdia využitia priestoru „Starej tehelne“ v Modre pre budúce Centrum kreatívnej keramiky.