English version here

Auto:

Adresa: Dolná 138, 900 01 Modra
Navigácia však ukazuje adresu Dolná 138/63, ktorá sa nachádza na inom mieste v Modre.
Zadajte preto do navigácie jednu z týchto možností:
Názov: Slovenská Ľudová Majolika Modra
Plus kód (Google Maps): 88G8+JF Modra
Súradnice: 48°19’36.2″N 17°18’59.6″E // 48.326711, 17.316547

Autobus:

Zastávka Majolika:
linka Bratislava-Šenkvice-Modra

Nachádza sa hneď pri našej dieľni, nepremáva cez ňu však veľa autobusov.

Zastávka Štúrová:
linka Bratislava-Pezinok-Modra

Zastávka Štúrová sa nachádza v centre mesta. Odtiaľ je to ku nám do SĽM asi 15 minút peši, približne 1,3 km.
Vedú ku nám 2 trasy, pričom jedna má kúsok bez chodníkov a musí sa ísť popri hlavnej ceste.

Cesta po chodníku:
Zo zastávky Štúrová len kráčajte dole ulicou (smer Šenkvice), okolo kostolov až ku cintorínu. Pri ňom pôjdete po ceste, ktorá sa oddeľuje doprava. Prejdete nakoniec ulice ku širokej ceste (Šúrska). Odbočíte doľava a prejdete na koniec tejto ulice, kedy sa dostanete ku hlavnej ceste (Dolná). Prejdete cez cestu smerom od cintorína a o pár metrov ste na mieste.

Cesta, ktorá ide chvíľu po hlavnej ceste:
Zo zastávky len kráčajte dole ulicou, okolo kostolov až ku cintorínu. Pri ňom pôjdete po ceste, ktorá sa oddeľuje doľava. Po vašej lavej strane uvidíte rybník. Tu však končí chodník a je nutné prejsť popri hlavnej ceste. Po chvíľke (na konci cintorína) prejdete zase na chodník, prejdete cez širokú ulicu (Šúrska) a po pár metroch ste na mieste.