Figurálna tématika

Majolika nie sú len ruže a výrazné kvety, ale často to bola aj maľba bežného života. Častým motívom boli aktivity spájané so spracovaním hrozna, výrobou vína či oslavách počas celého roka vinára.