Slovenská ľudová majolika v Modre – Agáta Petrakovičová Šikulová

24,00  (vrátane DPH)

Úplne nová kniha o histórii a kráse majoliky bola 4. 12.2018 slávnostne uvedená do života. Každý kus má 4 rôzne obaly podľa dekorov majolikovej ornamentiky.

Katalógové číslo: KNIHA13 Kategórie: Značiek: , , , , , ,

Popis

PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, autorka knihy a kurátorka SNM – Múzea slovenskej keramickej plastiky: „Kniha Slovenská majolika v Modre je exkurzom do histórie keramickej výroby v Modre. Mapuje výrobu od 17. storočia, kedy prvé písomné pramene dokladajú existenciu prosperujúceho hrnčiarskeho cechu v meste. Cez založenie keramického učilišťa prechádza obdobím prvorepublikovej Slovenskej keramiky až do súčasnosti k staronovému podniku známemu ako Slovenská ľudová majolika, ktorý sa stal synonymom slovenskej keramiky. Kniha obsahuje bohatý obrazový materiál, pozostávajúci z historických prameňov, fotografií a keramiky vyrobenej v modranskej keramickej dielni v sledovaných obdobiach.“ Do života knihu uviedol čriepkami keramiky generálny riaditeľ SĽUKu Mgr. Juraj Hamar.