Napísali/Povedali o nás

Postupne oživujeme majoliku!

BSK na facebooku

BSK - Vínna cesta

Bratislavský samosprávny kraj postupnými krokmi prispieva k oživeniu tradičnej modranskej majoliky. Tá je známa už od sedemnásteho storočia a je pre región súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva.
Tradícia majoliky bude v Malokarpatskom osvetovom stredisku zdigitalizovaná a každý návštevník tak bude mať možnosť spoznať historické zbierky keramiky. (viac…)

Memorandum na záchranu tradície majoliky

Modranské zvesti 2_2017

Modranské zvesti - február 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom februárovom stretnutí schválilo Memorandum o spolupráci mesta Modry a Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. pri záchrane tradície výroby modranskej keramiky typickej pre región a na projekte vytvorenia Centra kreatívnej keramiky. (viac…)

Hore Modrou maľovaná dlážka…

Agáta Petrakovičová Šikulová

blank

Nedávno prebehla médiami informácia o zatvorení Slovenskej ľudovej majoilky v Modre. Spustili sa polemiky týkajúce sa ďalšieho smerovania podniku i možnosti záchrany tradičnej modranskej fajansy…

RUD 12_2016

Smutný koniec legendy! Majoliku v Modre zavreli.

Nový čas 17_9_2016

Originálna modranská keramika

Tradičnej majolike odzvonilo. Slovenská ľudová majolika, ktorá v časoch svojej najväčšej slávy zamestnávala vic ako 300 remeselníkov, pred niekoľkými mesiacmi zanikla. Pre dlhy modranský podnik v novembri prepustil aj posledných zamestnancov.

Nový čas 17_9_2016