Napísali/Povedali o nás

Ako sa tvorí slávnosť z hliny

Modranské zvesti 8_2018

Modranské zvesti 8/2018 - titulka

Slávnosť hliny – Keramická Modra a jej desať ročníkov hodnotia dobrovoľníci, organizátori, partneri a návštevníci podujatia. (viac…)

Postupne oživujeme majoliku!

BSK na facebooku

BSK - Vínna cesta

Bratislavský samosprávny kraj postupnými krokmi prispieva k oživeniu tradičnej modranskej majoliky. Tá je známa už od sedemnásteho storočia a je pre región súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva.
Tradícia majoliky bude v Malokarpatskom osvetovom stredisku zdigitalizovaná a každý návštevník tak bude mať možnosť spoznať historické zbierky keramiky. (viac…)

Memorandum na záchranu tradície majoliky

Modranské zvesti 2_2017

Modranské zvesti - február 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom februárovom stretnutí schválilo Memorandum o spolupráci mesta Modry a Slovenskej ľudovej majoliky, a. s. pri záchrane tradície výroby modranskej keramiky typickej pre región a na projekte vytvorenia Centra kreatívnej keramiky. (viac…)

Hore Modrou maľovaná dlážka…

Agáta Petrakovičová Šikulová

blank

Nedávno prebehla médiami informácia o zatvorení Slovenskej ľudovej majoilky v Modre. Spustili sa polemiky týkajúce sa ďalšieho smerovania podniku i možnosti záchrany tradičnej modranskej fajansy…

RUD 12_2016