Posted on

Postupne oživujeme majoliku!

BSK - Vínna cesta

Bratislavský samosprávny kraj postupnými krokmi prispieva k oživeniu tradičnej modranskej majoliky. Tá je známa už od sedemnásteho storočia a je pre región súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva.
Tradícia majoliky bude v Malokarpatskom osvetovom stredisku zdigitalizovaná a každý návštevník tak bude mať možnosť spoznať historické zbierky keramiky. Digitalizácia čaká historické zbierky a fondy, ktoré budú následne sprístupnené aj širokej verejnosti. Podpora oživovania modranskej majoliky je aj podporou lokálnej ekonomiky.