Uverejnené

Návrh na zápis Majoliky do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

MZ april 2017 banner

OZ Slovenská ľudová majolika v spolupráci s BSK a s podporou mesta Modry odovzdali 31. marca 2017 podklady potrebné na zápis majolikovej ornamentiky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Foto: Zľava Michal Denci z odboru kultúry a cestovného ruchu BSK, generálny riaditeľ SĽUKu Juraj Hamar, Miriam Fuňová z OZ Slovenská ľudová majolika a primátor Modry Juraj Petrakovič. Na stole: odovzdané podklady.

Modranské zvesti 4_2017