Uverejnené

Hore Modrou maľovaná dlážka…

Nedávno prebehla médiami informácia o zatvorení Slovenskej ľudovej majoilky v Modre. Spustili sa polemiky týkajúce sa ďalšieho smerovania podniku i možnosti záchrany tradičnej modranskej fajansy…

RUD 12_2016